Szerzetesi találkozó

2011. május 7-én regionális szerzetesi találkozót szervezett a csíkszépvizen működő nővérközösség.
A program a "Nardini" ífjúsági házban kezdődött, a találkozó meghívottja fr. Pantea Tibor OFM volt,
aki előadásában arról beszélt az egybegyűlt szerzetes testvéreknek és nővéreknek,
hogy szerzetesi hivatásunkban mi az, ami szép és hogyan lehet szebbé és hitelesebbé tenni azt.
Idézve II. János Pál pápa gondolatait, fr. Tibor kifejtette, hogy az Istennek szentelt életforma mindig is jelen volt a történelemben,
ezért nem hiányozhat és nem halhat ki az Egyház életéből. A szerzetesség még ma is vonzó tud lenni a fiatalok számára, ezért arra buzdított, hogy nekünk - szerzeteseknek - "szépeknek" kell lennünk, hisz magunkban hordozzuk Isten szépségét és ezt a különleges szépséget - derűt, békét, szabadságot, örömet - arcunkon tükröznünk lehet és kell az emberek számára.

Az előadást követően közösen vettünk részt a helyi örmény templomban bemutatott szentmisén, a délután folyamán pedig közös rekreációt, illetve házlátogatást szerveztek a nővérek.  A találkozót a közös zsolozsmával zártuk.
Az előadás, valamint a kiscsoportos beszélgetések során elhangzott gondolatok, megosztott személyes élmények, tapasztalatok mindannyiunkat gazdagítottak és hivatásunkban erősítettek.

A képre kattintva bepillantás nyerhető a nap eseményeibe