A Szent Családról nevezett Mallersdorfi Ferences Nővérek,
hálás köszönetüket fejezik ki a
Székelyudvarhely Városi Önkormányzat Hivatalának, hogy támogatta a
"Sinfalva és környéke" című program megvalósítását.