NARDINI NAPKÖZIOTTHON          
    Nardini Napköziotthonunk 1992 óta működik a Mallersdorfi Ferences Nővérek fenntartása alatt. Jelenleg négy vegyes életkorú csoportban 100 gyermeket nevelünk. Napközinket 2006-ban akkreditáltuk.
Fontos tényező nevelésünkben az érzelmi biztonság, a derű, oldott légkör, jó környezet, nyugalom, érzelmi kiegyensúlyozottság. A különböző nevelési részterületek tevékenységeit (mese-vers, ének-zene, ábrázolás, testnevelés, a külső világ tevékeny megismerése) a témától és a gyermekek életkorától függően szabadon választhatóan, játékba integrálva, vagy szervezetten valósítjuk meg. A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követjük, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek belső érésük, valamint a családi nevelés, és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére az iskolai munkához szükséges értelmi, testi, lelki és szociális fejlettség birtokában legyenek. Logopédus segítségével biztosí­tjuk a kommunikációs zavarok, beszédhibák javítását, képességek felzárkóztatását.
Az alkalomszerű, életszerű mindennapi tapasztalatoknak tulajdonítunk jelentős szerepet, amelyek természetes módon beépülnek a gyermekek életébe.  A vegyes életkorú csoportok nagyszerű lehetőséget biztosítanak számunkra a szociális érzékenységre nevelés terén, illetve a gyermekek fejlődését sajátosan elősegí­tik.
Az egyházi év számtalan lehetőséget kínál ünneplésre, közösségi élményre. Az ünneplés örömét átélve erősítjük a keresztény testvériséget. Nevelésünk arra irányul, hogy a gyermek szeretetben, szeretet által megtanuljon kapni és adni. Az érzelmi kiegyensúlyozottságot nyújtó légkörben a gyermek tapasztalja meg egymás elfogadását, az egészséges önértékelést, a másokkal való törődést. Arra törekszünk, hogy a hitre, a keresztény erkölcsre való nevelésünk az egész napot, az óvodai életet átható folyamat legyen.
Szeretettel várjuk mindazon családok gyermekeit, akiknek szülei meggyőződéses keresztény életet választanak gyermekeik számára, igénylik és támogatják az óvodánkba folyó nevelő munkát.
  
 Napközink honlapja megtekinthető itt:Nardini Napközi

ISTEN FIZESSE MINDENKINEK, AKI AZ ELMÚLT ÉVBEN TÁMOGATTA KÖZÖSSÉGÜNKET ÉS TEVÉKENYSÉGÜNKET ADÓJA 2%-VAL!