Az újrakezdés

    Az 1989-es fordulat új reményt hozott a mallersdorfi ferences nővéreknek, akik ismét közösségben akartak élni. Elkezdték újra közösségi életüket Székelyudvarhelyen, a ferences atyáktól kölcsönkapott kolostorban. 1990 - ben megnyílhatott a kolostor a szétszóródott közösség számára.

Németországból, a Mallersdorf-i anyaházból jöttek német nővérek, hogy az új kezdésben segítségére legyenek az erdélyi nővéreknek.

Egy pár nővérrel és jelölttel kezdték el, az időközben megújult regulát életre váltani, és karitatív tevékenységet folytatni.                                                                                                         

                                                                                  

         A Jó Isten segítségét kérve, és az idős nővérek imáinak támogatásával, végezzük mindennapi feladatainkat.

 

      

    Székelyudvarhelyen egy óvodát nyitottunk a gyerekek számára, ahol a főcélunk az, hogy azon szülők igényeit kielégítsük, akik keresztény szellemű nevelésben akarják részesíteni gyermekeiket, lelki támogatást akarunk biztosítani, és  szociális segélyek biztosítását is,  az anyagilag hátrányos helyzetű családok részére. Négy óvodai csoport működik 100 gyerekkel.

 

         

Az iskola utáni csoportokban, szeretnénk a tanulásban gyenge,  szegény családok gyermekei számára segítséget nyújtani, hogy be tudják fejezni az elkezdett iskolát, hogy később könnyebben munkahelyhez juthassanak.

         

    A 2003-ban létrejött „Názáret-ház” - a szükséget szenvedők otthona - szeretne gyerekeknek és felnőtteknek, akik súlyos helyzetben vannak, ápolást és gondozást nyújtani, amíg egy emberibb megoldást nem találnak problémájukra.

       

  Nardini atyánktól kaptuk azt a megbízatást, hogy a szeretet cselekedeteivel hirdessük az evangéliumot a szegényeknek.