Hálaadás az új életért

Ünnepélyes hálaadó szentmisére került sor  2011. október 2-án:  közösségünk erdélyi újraindulásának 20. évfordulóját ünnepeltük a székelyudvarhelyi ferences templomban. A hálaadó szentmisén dr. Jakubinyi György érsek, Tamás József  segédpüspök, dr. Wilhelm Gegenfurtner superior és az együtt miséző paptestvérek imába foglalták a köszönetet
és együtt adtak hálát az elmúlt 20 évért.
Jakubinyi György érsek homilíájában utalt arra, hogy minden szerzetesközösség Isten szőlőskertje. Tehát gyümölcsöt kell teremnie. Majd az evangéliumi tanácsok üzenetéről, a szerzetesi hivatás mibenlétéről beszélt, azt kívánva: a hivatás vállalásának kegyelmében és a közösségben mindig találják meg a nővérek a lelki családot, megköszönve nekik,
amit a 41 év katakombai lét után húsz éve újra szabadon tettek - "Isten szerelméért".
Az egyetemes könyörgések és a felajánlási körmenet alkalmat adott arra, hogy szimbólumokban is kifejezve hálát adhassunk és újabb kegyelmeket kérhessünk közösségünk számára.
Az elhaló virágmag mint a megújuló élet jelképe a rendi közösség újraéledésére és az új hivatásokra utal.
Az oltárra helyezett napraforgó virággal adtunk hálát a kitartó, idős nővérekért.
A kővel a beteg, magányos és rászoruló szenvedőkért vállalt szolgálathoz kértünk égi segítséget.
A fogadalmi gyűrűvel, az elköteleződés, szeretet és hűség szimbólumával az idős nővérek önátadásáért
és példamutató életükért adtunk hálát.
Az égő gyertyával mint a hit jelképével új hivatásokért könyörögtünk.
A kenyér jelenléte az éhezőkre utalt, valamint az Eucharisztiára mint lelki táplálékra és erőforrásra.
A borral, a boldogság jelképével az emberekért végzett mindennapi munkánkhoz kértünk örömet és áldást.
A kis székely kapuval köszöntük meg Istennek a 20 év jótevőit - határokon innen és túl -, akik megosztották javaikat,
 hogy másokat támogathassanak.
A szentmise ünnepi műsorral és ebéddel folytatódott a Márton Áron Ifjúsági Házban. M. Michaela Haushofer területi főnöknő köszöntötte a jelenlevő vendégeket, külön kiemelve azokat a támogatókat és munkatársakat, akik az újraindulásban segítették közösségünket, és együttműködésükkel gyümölcsözőbbé tették szolgálatunkat.
Michaela nővér visszatekintve az elmúlt 20 évre, az eseményeket vázlatosan ismertetve fejezte ki háláját Istennek és az egyházi-világi méltóságoknak, munkatársaknak. Az együttlétet a nővérek által működtetett Nardini Napköziotthon óvodásai és a csíkszépvízi gyerekek tették színesebbé, hangulatossá.
Ezen a napon szerzetesi találkozóra is sor került, így a németországi nővérek és vendégek mellett környékünk
más szerzetes testvérei és nővérei is velünk együtt ünnepeltek.

A képekre kattintva betekintés nyerhető az eseményekbe.