Jóságos Atyánk,                                        

Te Boldog Paul Josef Nardinit Egyházadnak önzetlen pásztorává és a szegények atyjává tetted.
Kérünk Téged: segíts bennünket, hogy az ő példája szerint mind jobban elmélyedjünk Benned, és a felebarát iránti szeretetben mind jobban növekedjünk.
Ezért könyörgünk Hozzád Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A boldoggá avatáson 2006. október 22.-én a speyeri dómban Dr. Anton Schlembach püspök a következő imát intézte Boldog Paul Josef Nardini atyához:

"Köszönetet mondunk Istennek azért, hogy Téged nekünk adott, hogy pappá és lelkipásztorrá jelölt ki Téged a mi egyházmegyénkben. Működésed és az általad létrehívott nővérközösség nagy áldást jelent az Egyházban és az egész világon.

Most, mint a mi boldogunkat köszöntünk Téged. Te most a Szentháromság egy Isten örök dicsőségében, a szentek közösségében élsz, mint Isten barátja, ugyanakkor a mi barátunk is vagy.

Mint földi életedben, úgy ma is és a jővőben is szoros kapcsolatban maradsz egyházmegyénkkel és a Mallersdorfi Nővérekkel. Továbbra is a mi testvérünk, útmutatónk és eszményképünk leszel a hitben, reményben és szeretetben.

Te most is különös közbenjárónk vagy Istennél. Kérünk Téged, járj közben értünk, hogy plébániáinkat élő hit töltse el, hogy egyházmegyénk megújuljon, hogy minél több jó papunk legyen; női hivatásokért, akik a Te nővérközösségedben Krisztust követve az Egyházat és az emberiséget szolgálják. Adj a Te éleslátásodból nekünk is, hogy észrevegyünk minden testi és lelki nyomort. Esdj ki számunkra egy mély Isten és felebarát iránti szeretetet, hogy egykor majd a mi földi életünk is a mennyei örök boldogságban beteljesülést nyerhessen. Ámen."