Szerzetesi életünk az élő Krisztussal való személyes találkozásból, meghívásból fakad.


    Ha valaki vágyat érez arra, hogy közelebbről megismerkedjen közösségi életünkkel, lehetősége van néhány napra, egy hétre, betekintést nyerni a mindennapjainkba. Ha úgy dönt, hogy be akar lépni a közösségünkbe, befogadását illetően az elöljárók döntenek annak függvényében, hogy, megfelel-e  a feltéleknek (testi, szellemi, lelki épség). A belépésével elkezdődik számára a jelöltidő. Ezután ha szándékában kitart, akkor egy fél éves előkészítő idő következik a beöltözés. Beöltözéskor megkapja a szerzetesi ruhát és a fehér fátyolt. A szerzetesi ruha egy külső jel a nővér számára, hogy a régi embert leveti és felölti az újat, aki Isten képmására van teremtve. A fátyol a szűzi tisztaság és a nemes önzetlen Istenszeretet jelképe. A beöltözéssel megkezdődik a noviciátus, amely két évig tartó próbaidő.


    A próbaidő letelte után a nővér leteheti az ideiglenes fogadalmat két évre, majd három évre megújítja. Fogadalomtételkor magkapja a fekete fátyolt, ami egy jel, miszerint Krisztusnak valóban átadta magát. Egy gyűrűt is felhúznak az ujjára, ami a Krisztussal, az Egyház Jegyesével való eljegyzésének a záloga.
"Vedd a hűség gyűrűjét, mint a Szentlélekisten pecsétjét, hogy Isten jegyese vagy és annak is neveznek. A gyűrű a kereszt jelét viseli. Jézus, a keresztrefeszített, legyen eszményképed és biztos vezetőd a földi életben! Az iránta való szeretet növekedjen napról- napra a szívedben!" ( a fogadalomtétel szertartásának szövegéből)

                                                                                              
    Az örökfogadalommal a nővér egész életére Istennek akarja szentelni magát. Fogadalma saját, személyes válasz a jó Isten feltétel nélküli szeretetére. Az égő gyertya az Istennek szentelt életáldozat jelképe.
"Ez a gyertya, annak a törekvésednek legyen a jele, amellyel az örök dicsőség fényéhez törekedsz eljutni! Őrizd ezt a fényt, hogy égő lámpással tudj a Jegyes elé menni, mikor a menyegzős asztalhoz fog hívni!"
( a fogadalomtétel szertartásának szövegéből)


,,Mindnyájunknak van valamilyen hivatása… Ha megtaláljuk a magunk helyét, boldogok leszünk. Ha nem találjuk meg, akkor sohasem lehetünk egészen boldogok. Hiszen mindnyájunk számára csupán egyetlen dolog szükséges: hogy Isten akaratának megfelelően betöltsük hivatásunkat, s azzá legyünk, amivé Isten akarja.”                                          -Thomas Merton –