"Évszázadokon át mindig voltak férfiak és nők, akik az Atya hívását és a Lélek indítását követték, és a Krisztus-követés e sajátos útját választották, hogy osztatlan szívvel adják oda magukat Krisztusnak. Mint az apostolok, ők is elhagynak mindent, hogy Nála maradjanak, és Hozzá hasonlóan Isten és a testvérek szolgálatára szenteljék magukat." (Vita Consecrata)

2013. szeptember 21.-én M. Rita nővér örökfogadalmat tett. Egész életére elkötelezte magát a Krisztus-követésre közösségünkben, szegénységben, tisztaságban és engedelmesen élve. Mottóként a szentmise szövegéből választotta a következő mondatokat: "Őáltala, Ővele, és Őbenne a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökké!" " Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten Báránya."