Beáta nővér a rendi előljárók hozzájárulásával a két noviciát év letelte után elhatározta, hogy a házasság nélküli tisztaság, a szegénység és az engedelmesség fogadalmával Istenhez és a rendi közösséghez  köti magát.
  2010. augusztus 14-én ünnepélyes szentmise keretében ideiglenes fogadalmat tett
a ferences templomban, mellyel kifejezte saját, személyes válaszát Isten végtelen szeretetére.
A szentmise keretében egy gyertyát, egy koszorút és egy gyűrűt kapott, rendi neve mellé pedig a Mária nevet is, annak jeléül, hogy
a Szűzanya legyen példaképe, életútjának vezére és oltalmazója.
Az égő gyertya emlékezteti őt a keresztség fényére, amely az önmagát feláldozó szeretet jelképe,
a gyűrű pedig jelképesen fejezi ki a krisztusi jegyességet.

A képre kattintva bepillantás nyerhető az eseményekbe.