"A testvérek és nővérek szeressék az Urat teljes szívükből, teljes lelkükből és elméjükből, minden erejükből, és felebarátjukat pedig, mint önmagukat. És magasztalják az Urat tetteikben, mert azért küldte őket szerte a világban, hogy szóval és tettel tanúságot tegyenek az Ő hangjáról és tudassák mindenkivel, hogy rajta kívül nincs más mindenható. (Regulánkból)