Szent Ferenc atyánk a szerzetesi életformát így foglalja össze a Regulában:

   "... kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát és éljenek engedelmességben, szegénységben és tisztaságban."

  Ez a mi konkrét életünkben azt jelenti, hogy:

     Az engedelmesség fogadalmában teljes önátadással áldozzuk fel egész énünket és akaratunkat  Istennek:
   - saját akaratunkat Isten akaratába helyezzük
   - alárendeljük akaratunkat az illetékes elöljáróknak a regula és szabályzat értelmében
   - Istentől kapott értelmünket, akaraterőnket, valamint képességeinket teljesen rendi közösségünk feladatainak teljesítésére szenteljük.
A szegénységi fogadalom minden nővért a szegény életre kötelez:
- lemondunk a javak feletti rendelkezési jogról
- egyszerűségben, megelégedettségben és igénytelenségben élünk
- nem ragaszkodunk személyekhez, helyekhez, hivatalokhoz, dolgokhoz
A tisztasági fogadalmunk által osztatlan szívvel adunk választ Krisztus hívására, szeretetére:
- minden testi és lelki erőnkkel arra akarunk törekedni, hogy Isten akaratát kövessük, Őt szeressük és Neki szolgáljunk.