A Szent Családról nevezett Mallersdorf-i Ferences Nővérek
 hálás köszönetüket fejezik ki a
Székelyudvarhely Városi Önkormányzat Hivatalának, hogy támogatta
„Szociális szolgáltatás anyagi gondokkal
és nehéz helyzetben levő gyerekeknek és családoknak” című program megvalósítását.