A Szent Családról nevezett Mallersdorf-i Ferences Nővérek,
hálás köszönetüket fejezik ki a
Székelyudvarhely Városi Önkormányzat Hivatalának,
hogy támogatta a „Szociális szolgáltatás anyagi gondokkal
és nehéz helyzetben levő gyerekeknek és családoknak” - című program megvalósítását.